Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

en svensk myndighet som har tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av övervakning och hemlig information. – Tillsynen gäller bland annat avlyssning och övervakning av telefon- och datatrafik, skyddade iden­ti­teter och polisens hantering av personuppgifter. – Nämnden har funnits sedan 2008. Den tog över den tidigare Registernämndens uppgifter. – Se sakint.se.

[avlyssning] [svenska myndigheter] [övervakning] [ändrad 18 oktober 2021]

– In English: The Swedish commission on security and integrity protection is a government agency that supervises the use by law enforcement agencies of secret surveillance and of qualified assumed identities and associated activities. The Commission also supervises the processing of personal data by the Swedish police. – See sakint.se (in English). – For more summaries in English, please click on this link.