Fios

Verizon Fios – ett amerikanskt fibernätverk för internet, telefoni och tv direkt till abonnent. Nätverket ansluter alltså fibernätet direkt till bostäderna. Fios drivs av Verizon (länk) och har funnits sedan 2005. Nätet hade 2016 fem miljoner abonnenter. – Se fios.verizon.com.

[optisk dataöverföring] [telefoni] [ändrad 22 augusti 2019]

Öppet arkiv

SVT:s urval av äldre tv-program som kan ses när som helst gratis på webben. På grund av minskad budget kommer utbudet att minska och förändras oftare med början 2016. – Se oppetarkiv.se.

– In English: Öppet arkiv (”Open archive”) is a selection of archived TV programs from Swedish television (SVT), available for watching on the web. – For more summaries in English, please click at this link.

frekvenstilldelning

beslut att bestämda radiofrekvenser ska reserveras för vissa ändamål. Även: att vissa företag eller andra aktörer får ensamrätt till vissa frekvenser, eller att vissa frekvenser får användas fritt. Detta gäller inte bara för ”vanlig radio” (rundradio), utan också för tv, mobiltelefoni, wi-fi, trådlös utrustning, kommunikationsradio och annat. – Frekvenstilldelning sköts i Sverige av PTS. Eftersom radiovågor går över gränser måste det dessutom samordnas internationellt. – På engelska: frequency allocation. – Se också spektrumförvaltning.

[radio och tv] [trådlöst] [ändrad 11 oktober 2018]

white spaces

– oanvända radiofrekvenser –

  1. – frekvensområden som avsiktligt lämnats oanvända mellan frekvensområden för att undvika interferens;
  2. – frekvensområden som har reserverats för ett visst ändamål, men som har blivit lediga.

– Under 2008 pågick i USA en strid om white spaces allocation. Det gällde ett antal radiofrekvenser mellan 54 och 698 megahertz, tidigare använda för tv-sändningar. De hade blivit lediga på grund av övergången till digital-tv. Ett antal dataföretag ville att FCC skulle tillåta att de lediga frekvenserna användes till trådlös internetkommunikation. Detta mötte protester från scenartister som redan använder samma frekvenser för trådlösa mikrofoner. I november 2008 beslöt FCC att frekvenser avsedda för television får användas för trådlös dataöverföring, förutsatt att frekvenserna är oanvända. Se också den digitala dividenden. – Ej att förväxla med whitespace (typografi).

[mobilt] [radio och tv] [ändrad 10 augusti 2017]

webbsändning

(webcast, webcasting) – överföring av bild och ljud på webben på ett sätt som liknar radio och tv (broadcast); sändning till många mottagare samtidigt på webben (multisändning). – På engelska används webcast om enstaka sändningar, medan webcasting är namnet på tekniken.

[radio och tv] [webbpublicering] [ändrad 16 oktober 2018]

streamer

  1. – snabb bandstation för backup. Den får med allt, men är inte särskilt intelligent – den bara kopierar ettor och nollor rakt av. För att man ska kunna återläsa data från en streamer måste man konvertera datamängden tillbaka till ett användbart format;
  2. – en som tittar på strömmade tv-program; sometime-streamer – en som skaffar abonnemang på en strömmande tv-tjänst bara för att se ett enstaka program och sedan säger upp abonnemanget.

[datalagring] [radio och tv] [ändrad 15 oktober 2019]