i programmering: bearbetning av väntande processer enligt principen först in – först ut. Alltså som i en vanlig kassakö. Kö är också namnet på en data­­struk­tur ordnad efter samma princip. Det kallas också för fifofirst in, first out. Det finns också pri­or­i­tets­köer och rotationsköer (köer med tids­be­gräns­ning). – Mot­satsen till kö är stack.

[datastrukturer]

Dagens ord: 2017-01-31