Freedom of information act

(FOIA) – en amerikansk lag som närmast motsvarar den svenska offentlighetsprincipen. Lagen ger medborgarna rätt att begära att myndighetsdokument lämnas ut, och att få omprövning av beslut att hemligstämpla dokument.

[lagar] [öppen information] [ändrad 21 september 2020]