Freedom of information act

(FOIA) – amerikansk lag som motsvarar den svenska offentlighetsprincipen. Lagen ger medborgarna rätt att begära att myndighetsdokument lämnas ut, och att få omprövning av beslut att hemligstämpla dokument. – Fler juridiska lagar.