direktiv

i EU: bestämmelser som alla EU:s medlemsländer är skyldiga att införliva i lagstiftningen. Själva direktivet gäller inte som lag, men varje med­lems­land måste inom en viss tid anpassa sina lagar till direktivet. På engelska: directive. En förordning, på engelska regulation, gäller däremot som lag i alla medlemsländer i befintligt skick.

[eu] [juridiska lagar] [8 november 2017]