whereware

skämtsam beteckning på tekniker som håller reda på och visar var människor finns, till exempel med hjälp av GPS eller mobil­telefoni­teknik.

[geo] [-ware] [ändrad 22 januari 2015]

abandonware

veteranprogram – program som inte längre säljs eller underhålls av tillverkaren. (Jämför med veteranbilar.) Ofta finns det webbsidor som tillhandahåller veteranprogram för nerladd­ning, med eller utan tillstånd av den ursprungliga tillverkaren.

[mjukvara] [nostalgi] [ord på -ware] [ändrad 20 november 2014]

shelfware

  1. – program som köps i butik (där det står på en hylla), till skillnad från program som laddas ner från nätet;
  2. – program som står oanvänt i en låda på en hylla (hyllvärmare).

[mjukvara] [ord på -ware] [ändrad 14 juli 2014]

warez

  1. – beteckning på datorprogram i engelskspråkig jargong;
  2. – ofta: piratkopierade spel och andra program som sprids gratis genom filutbyte. – De som sprider warez kallas ibland för warez d00dz (= dudes).

– Warez är en till­krång­lad stavning (se leet) av pluralformen av ware som i soft­ware. En ännu mer tillkrång­lad stavning är w4r3z.

[jargong] [mjukvara] [-ware] [ändrad 18 april 2017]

ware

(program) – vanligt slutled i namn på olika typer av program och andra produkter. – De mest kända orden inom it på -ware är hardware och software, se mjukvara. – Ware ska tolkas som -vara i råvara (alltså gods, stoff, grejer) snarare än som vara i handelsvara (sådant som är till salu). Många företag och produkter heter också något på -ware. En del av orden är till­fälliga skämt, andra är allmänt accepterade. – Ware är oräkne­bart (finns inte i plural) i vanlig engelska, men läs också om warez.

[jargong] [mjukvara] [-ware] [ändrad 18 april 2017]

demoware

demoprogram – version av datorprogram avsett för upp­vis­ning, van­ligt­vis med en be­gränsad uppsättning funk­tioner.

[ord på -ware] [ändrad 31 maj 2013]

Stasiware

kritisk benämning på dåvarande Hewlett-Packards runt år 2000 före­slagna Encryp­tion policy framework. Det var ett system där där kryptosystem bara skulle kunna aktive­ras med en kod som staten skulle tillhandahålla. – Öknamnet syftar på den öst­tyska säker­hets­polisen Stasi (se Wikipedia).

[kryptering] [-ware] [ändrad 18 december 2018]

shareware

beteckning på program som kan laddas ner gratis, men som man förväntas betala för så småningom. Priset kan vara fast eller ett valfritt belopp. Det finns tre huvudmodeller:

  1. – förtroendemodellen, där pro­gram­met fort­sätter att fungera även om använd­a­ren inte be­talar. (Men man kan få irri­te­rande påminnelser, se nagware);
  2. – prövapå-modellen, där programmet stängs av efter en prövotid om man inte betalar. – Kallas också för trialware;
  3. – licensmodellen, där man kan använda programmet gratis på obegränsad tid, men där man får tillgång till extra tjänster eller funktioner om man betalar. – Kallas också för freemium.

– Shareware är inte samma sak som free­ware, gratisprogram, som alltid är gratis utan vill­kor. Det är inte heller samma sak som fri mjukvara. – Shareware skyddas normalt av upphovsrätt: källkoden kan vara hemlig, och använd­a­ren har inga andra rättigheter än att använda pro­grammet. Hon får till exempel inte sälja exemplar av det eller ge bort kopior. – De första som spred program som shareware var amerikanerna Jim Knopf (länk) och Andrew Fluegelman (se Wikipedia) i början av 1980‑talet. Bob Wallace (1949—2002), som var en av Microsofts första anställda, hittade på ordet shareware. 1982 grundade Wallace Quick­­soft, det första programföretag som spred sina pro­dukter som shareware. – Det finns inget självförklar­ande svenskt ord för share­ware, men Datatermgruppen rekommenderar spridprogram (länk). Ett alternativ är bidragsprogram.

[mjukvara] -ware] [ändrad 18 december 2020]