poaching

stöld av personal – det att man lockar över personal från andra företag. Anti-poaching agreement – överenskommelse mellan två företag om att inte locka över personal från varandra. Ursprunglig betydelse av poaching är ’tjuvskytte’. – Ordet poaching används också om andra slags stöld eller tillgrepp, se till exempel poachware.

[arbetsmarknad] [ändrad 6 augusti 2017]