poachware

  1. –  oönskat program som kopierar hemliga uppgifter, som lösenord, och skickar dem vidare till uppdrags­givaren;
  2. – beteckning på smarta taggar.

– Poaching betyder ursprungligen tjuv­skytte, i överförd bemärkelse olika slags tjyveri. – Fler ord på ware.