Atari

Atari Portfolio.
Atari Portfolio.

legendarisk tillverkare av spel­konsoler och persondatorer, nerlagd 1996. Numera namnet på ett franskägt företag (atari.com) som utvecklar och säljer datorspel. – Det ur­sprung­liga Atari grundades 1972, och var det första företag som sålde dator­spel som kom­mer­si­ell produkt. Atari började 1976 sälja en spel­konsol som kopplades till en tv. Samma år köptes Atari av Warner Communi­cations (numera WarnerMedia). 1980 började Atari sälja person­datorer med egna operativsystem. 1984 sålde Warner person­­dator- och spelkonsolverksamheten under namnet Atari Corpo­ration till Jack Tramiel. Dator­spelen låg kvar i ett annat företag, Atari Games. – Atari Corporation ut­veck­lade datorer och konsoler, bland annat den hand­hållna datorn Atari Port­folio, känd från filmen Termi­nator 2 (länk), men kunde inte kon­kur­rera med Windows‑plattformen och med produkter från andra spelkonsoltillverkare som Nintendo. Verk­sam­heten upp­hörde 1996, och företaget såldes sedan flera gånger. Ett dotter­bolag till det franska företaget Infogrames köpte företaget 2003 och bytte sedan namn till Atari Inc. Företaget ut­veck­lar och säljer dator­spel. – Atari Inc begärde företagsrekonstruktion (chapter 11) i januari 2013, men har rekonstruerats. – Atari Games bytte namn till Midway Games West, numera del av Warner. – En video om Ataris historia finns på YouTube, klicka här. Mer Atarinostalgi på Internet Archive. – Ljud­­genera­torn Atari punk console har inget med Atari att göra, förutom namnet.

[bärbara datorer] [företag] [it-historia] [spel] [ändrad 13 juni 2019]

Commodore

amerikansk tillverkare av persondatorer, mest känd för Commodore 64 och Amiga. – Företaget Commodore grundades 1954 i Kanada av Jack Tramiel, och tillverkade först skriv­maskiner, senare elektroniska räkne­apparater. 1977 kom person­datorn Commodore PET, 1981 kom Vic‑20, 1982 Commodore 64 (C64), som såldes i 22 miljoner exemplar. (Artikel om Commo­dore 64 från idg.se, klicka här.) – Tramiel lämnade Commo­dore 1984 för att starta Atari. Samma år köpte Commo­dore företaget Amiga, och lanserade 1985 datorn med samma namn. Runt 1990 blev det uppen­bart att Commo­dores produkter varken kunde konkurrera med PC / Windows eller, för Amigas del, med Mac, och 1994 för­sattes Commo­dore i konkurs. – Före­tags­namnet Commodore har åter­upp­stått: 2011 började ett nytt före­tag, Commo­dore USA, sälja en kopia av Commodore 64. En annan kopia, The 64, gräsrotsfinansierades 2016 genom Indiegogo. I december 2019 kom The C64 från brittiska Retro Games, se denna länk. – En samling program för Commodore 64 finns sedan september 2018 på Internet Archive, se denna länk. Det finns också en emulator för Commodore 64, se VICE. – Varumärket Amiga finns också kvar. – Mer om detta i Wikipedia.

[it-historia] [ändrad 2 januari 2020]

Tramiel, Jack

(1929—2012) – amerikansk företagsledare, grundare av Commodore och chef för Atari. – Tramiel var polsk jude och sattes i döds­lägret Auschwitz av nazisterna, men han befri­ades 1945 och flyttade till USA 1947. Tramiel startade 1953 före­taget Commodore, som först reparerade och tillverkade meka­niska kontors­maskiner. 1977 började Commodore sälja hemdatorer. 1984 lämnade Tramiel Commodore och startade ett nytt företag, som 1985 tog över Ataris persondatorverksamhet. Efter­som Ataris persondator konkurrerade med Mac­intosh kallades den ibland för ”Jack­intosh”. 1996 sålde Tramiel Atari, som då hade fått allt större problem med att sälja sina produkter, till JT Storage (se Wikipedia), som gick i konkurs 1999.

[it-historia] [jack tramiel] [personer] [ändrad 20 juni 2018]