Amiga

en populär hemdator på 1980- och 1990‑talen. – Amiga hade en för sin tid avancerad konstruk­tion med goda möjligheter att hantera bild och ljud. Den konkur­re­rade närmast med Apple och Atari, men slogs ut. Amiga blev aldrig mer än en hobby­dator, utom under en tid i Tyskland där den också användes på företag. – Amiga såldes av före­taget Commodore, som 1984 hade köpt det företag som utveck­lat datorn, Hi‑Toro. Den första Amigadatorn kom ut 1985, de sista 1996. Då hade Commodore gått i konkurs. – Amiga hade ett eget operativ­system, AmigaOS, som numera utvecklas av Hyperion (länk) på uppdrag av Amiga, se amigaos.net (från 2012). Det företag som tog över namnet Amiga (Amiga Inc) förlorade rätten till namnet 2017. Det företaget tillverkade inte datorer, men datorer som kan köra AmigaOS tillverkas, eller har tillverkats, av fristående företag. Det finns också fristå­ende företag som samar­betar med företaget Amiga, och som till­verkar moder­kort för AmigaOS. Det italienska företaget Cloanto marknadsför Amiga‑emulatorer för Windows (amigaforever.com). – Namnet: Amiga är spanska och portugis­iska för vän­inna. Commodore valde namnet för att företaget ville ha ett namn som kom före Apple och Atari i bokstavsord­ning. – Svenska användarföreningen för Amiga, Safir, finns på safir.amigaos.se. – Boken Generation 500: Amiga 500 tog mig dit jag ville (se generation500.com) av Jimmy Wilhelmsson (se spelpappan.se) kom ut 2017. – IDG:s artiklar om Amiga, se denna länk.

[hobby] [persondatorer] [it-historia] [ändrad 23 maj 2019]