vice

  1. VICE – en emulator för Commodore 64. Den finns för alla vanliga operativsystem. – Se sourceforge.net…;
  2. vice i titlar som vice president kan ha minst tre betydelser:
   • – ställföreträdare för den ordinarie innehavaren av en post när denne tillfälligt är frånvarande;
   • – på förhand utsedd efterträdare till den ordinarie innehavaren av en post ifall denna skulle avgå eller dö;
   • – biträdande. Denna betydelse är vanlig i USA – en vice sheriff är en biträdande sheriff.

  –Vice kan också betyda synd, osedlighet – prostitution, pornografi, alkohol, narkotika och olagligt spel.

[företag och ekonomi] [spel] [språktips] [ändrad 15 oktober 2018]