kvorum

svensk stavning av quorumbeslutsmässighet, tillräckligt antal röster – i distribuerade it-system: det minsta antalet deltagare (noder) i nätverket som måste godkänna en åtgärd för att den ska genomföras i systemet. Hur många godkännanden som krävs varierar. Godkännandet (eller underkännandet) görs automatiskt av program enligt ett regelverk. Principen om kvorum används i distribuerade databaser och i distribuerade liggare som blockkedjor. Det kan gälla tillägg, ändring och borttagande av information eller andra åtgärder. Kravet på omröstning kan stoppa åtgärder som beror på fel i någon av noderna, hindra två eller flera noder från att genomföra oförenliga åtgärder, och det är också ett skydd mot avsiktlig manipulation av nätverket. – Ordet kvorum är hämtat från mötesteknik: det antal eller den andel av ledamöterna som måste vara närvarande för att en omröstning ska vara giltig.

[blockkedjor] [databaser] [18 maj 2018]

decentraliserad applikation

decentralized application, förkortat DAppapplikation som körs i ett nätverk och som är baserad på en blockkedja. (Den kan också vara baserad på någon annan typ av distribuerad liggare.) – Ett syfte med decentraliserade applikationer är att de ska vara oberoende av något specifikt företag, annan institution eller person, och att det ska vara praktiskt taget omöjligt att manipulera den information som finns i nätverket. Med att DAppar körs i nätverk menas vanligtvis att de körs över internet, men att det krävs något slags medlemskap med användarnamn och lösenord för att man ska få delta. – Vanliga kriterier på en DApp är:

  • – att all information som behandlas lagras i en blockkedja eller annan distribuerad liggare. Informationen finns alltså i identiska exemplar hos var och en av användarna;
  • – att den är skriven i öppen källkod;
  • – att alla förändringar av programkoden (algoritmen) måste godkännas genom omröstning bland användarna;
  • – att den är oberoende av företag och andra institutioner. Den är autonom;
  • – att nätverket saknar felkritisk komponent – det fungerar även om en del av nätverket har kraschat.

– Användarna interagerar med en distribuerad applikation genom klientprogram som ibland kallas för plånböcker (wallets), eftersom de först utvecklades för sparande och betalningar med bitcoin. Alla tillägg till informationen i blockkedjan måste godkännas av nätverket enligt det programmerade regelverket innan de läggs till blockkedjan. Det går i princip inte att ändra eller stryka det som finns i blockkedjan, man kan bara lägga till. Distribuerade applikationer används dels för betalningar, vanligtvis med kryptovalutor (men Ripple, till exempel, hanterar också betalningar med vanliga valutor), dels för hantering av dokument och andra digitala tillgångar. Alla nätverk för kryptovalutor kan ses som decentraliserade applikationer. Smarta kontrakt är en särskild typ av distribuerade applikationer. – Benämningen decentraliserad applikation används ibland också om applikationer som inte bygger på en blockkedja, men som har en decentraliserad struktur, till exempel BitTorrent.

[applikationer] [blockkedjor] [14 maj 2018]

bevis på auktoritet

(proof of authority, PoA) – i blockkedje‑baserade nätverk: rätt för en medlem i nätverket att vara med och godkänna block och transaktioner därför att medlemmen är känd och betrodd i nätverket. – För att få bevis på auktoritet krävs först och främst att medlemmen har en känd och verifierad identitet. Det kan också krävas att den som vill erhålla bevis på auktoritet måste vara public notary (motsvarar delvis svenska notarius publicus), vilket i USA bland annat kan kräva att man klarar ett skriftligt prov. Det kan också ställas andra krav enligt principen att bevis på auktoritet ska vara svårt att få, men lätt att bli av med. Bevis på auktoritet utfärdas genom omröstning. – Block och transaktioner godkänns genom omröstning bland noder med bevis på auktoritet. En fördel med denna princip, jämfört med alternativen bevis på arbete, bevis på insats och proof-of-burn, är att omröstningarna blir svåra att manipulera. Den som har bevis på auktoritet riskerar också sitt personliga anseende och sin plats i nätverket genom att missbruka sin rätt. – Begreppet proof of authority formulerades först av Gavin Wood (gavwood.com), en av Ethereums grundare.  Läs mer i denna artikel och se poa.network.

[blockkedjor] [proof of] [26 mars 2018]

Telegram

en tjänst för snabbmeddelanden. – Från 2017 kan Telegram också användas för röstsamtal. All kommunikation krypteras. – Telegram startades 2013 av de ryska bröderna Pavel Durov och Nikolay Durov. Tjänsten uppges ha 170 miljoner användare (mars 2018). – I mars 2018 tillkännagavs att Telegram, som är registrerat på brittiska Jungfruöarna, skulle ha en initial coin offering (ICO), som företaget hoppades få in 2,6 miljarder dollar på. Men i maj 2018 meddelades att ICO:n ställdes in. Pengarna skulle användas för lansering av ett eget system baserat på en blockkedja, Telegram open network (TON). I det ingår ett betalningssystem och en kryptovaluta. ICO:n skulle, om den hade gått som förväntat, ha blivit den största ICO:n hittills. Men enligt obekräftade uppgifter i pressen har Telegram tillräckligt med pengar för att realisera TON utan en ICO. – I april 2018 beslöt ryska myndigheter att Telegrams meddelandetjänst skulle blockeras efter att företaget hade vägrat att lämna ut krypteringsnycklar (se artikel från Reuters). – Se telegram.org.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [meddelanden] [övervakning] [ändrad 24 augusti 2019]