uppslagning

(resolution, lookup eller look-up) – sökning efter en enda uppgift i en tabell. Till exempel: vem har detta telefon­nummer?, vilken IP‑adress hör till denna webb­adress (URL)?. (Se upp­slag­nings­tabell.) När pro­grammet har hittat rätt uppgift kan det av­bryta sökningen. – En fråga (query) till en databas är en mer kom­pli­cerad sökning som i normal­fallet kräver att hela data­basen genom­söks.

[databaser] [ändrad 17 april 2018]