uppslagning

(resolution, lookup eller look-up) – sökning efter en enda uppgift i en tabell eller lista. Till exempel: vem har detta telefon­nummer?, vilken IP‑adress hör till denna webb­adress (URL)? (Se uppslagningstabell.) När programmet har hittat rätt uppgift kan det av­sluta sökningen. – En fråga (query) till en databas är en mer kom­pli­cerad sökning som i normal­fallet kräver att hela data­basen genomsöks.

[databaser] [ändrad 1 september 2020]