hybridkryptering

användning av två krypterings-tekniker i samma kryptosystem. Detta är mycket vanligt: de vanliga systemen för kryptering på nätet är hybridkryptosystem. (Till exempel PGP.) De är en kombination av asymmetrisk kryptering och symmetrisk kryptering:

  • asymmetrisk kryptering har fördelen att avsändare och mottagare inte behöver utväxla nycklar för att skicka krypterade meddelanden till varandra. Men asymmetrisk kryptering är matematiskt invecklad och kräver därför hög beräkningskapacitet och är tidskrävande;
  • symmetrisk kryptering går snabbare, men förutsätter att avsändare och mottagare har delat nycklar på förhand. Att se till att parterna har tillgång till samma nyckel är dels praktiskt besvärligt, dels en säkerhetsrisk.

– Lösning: man använder först asymmetrisk kryptering enbart för att dela en krypteringsnyckel. Sedan använder man den nyckeln för att kryptera själva meddelandet med symmetrisk kryptering, varefter nyckeln aldrig används mer, utan raderas. – På engelska: hybrid encryption.

[kryptering] [ändrad 7 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-08