rotzon

(root zone), även rotdomänen (root domain) – den högsta nivån i internets domännamnssystem. (Se zon.) Rotzonen ligger över toppzonerna (som .com och .se) och är något som de flesta användare inte behöver känna till eller bry sig om. Rotzonen har inget namn, utan markeras bara med en punkt (dot), och därför kallas de tretton servrar som hanterar rotzonen ibland för dotservrar. Punkten för rotzonen ska stå efter toppzonens namn – till exempel www.acme.com. – men utelämnas normalt. Den behöver dock anges när man registrerar en zon (domän) i DNS. – Se fullständigt domännamn. – Se också rot.

[domäner] [ändrad 15 april 2017]

Dagens ord: 2017-10-18