fungibilitet

(fungibility) – utbytbarhet – egenskapen att vara utbytbar mot en annan av samma slag. Fungibla föremål saknar särskiljande kännetecken av betydelse. Mynt och sedlar (inte samlarobjekt) är till exempel fungibla, liksom de flesta massproducerade föremål och många livsmedel. Termen är från början juridisk. – Exempel: om du lånar någons cykel förväntas du lämna tillbaka samma cykel. Men om du lånar ett kilo mjöl behöver du inte lämna tillbaka samma mjöl. Mjöl är fungibelt. – Ordet fungibel används inom it om objekt som är funktionellt utbytbara. Det används också i överförd bemärkelse om motsatsen till specialisering: en programmerare kan kallas för fungibel (på engelska: fungible) om hon kan överföra sina färdigheter från ett område till ett annat.

[programmering] [språktips] [ändrad 9 januari 2018]

Dagens ord: 2018-02-06