fungibilitet

utbytbarhet – egenskapen att vara utbytbar mot en annan av samma slag. – Fungibla föremål saknar särskiljande kännetecken av betydelse. Mynt och sedlar (inte samlarobjekt) är till exempel fungibla, liksom de flesta massproducerade föremål och många livsmedel. – Termen är från början juridisk. Exempel: om du lånar någons cykel förväntas du lämna tillbaka samma cykel. Men om du lånar ett kilo mjöl lämnar du inte tillbaka samma mjöl. Mjöl är fungibelt. – Ordet fungibel används inom it om objekt som är funktionellt utbytbara. Det används också i överförd bemärkelse om motsatsen till specialisering: en programmerare kan kallas för fungibel (på engelska: fungible) om hon kan överföra sina färdigheter från ett område till ett annat. – På engelska: fungibility. – Se också icke‑fungibel (non-fungible) och icke‑fungibla objekt. – Ordet fungibel misstolkas ibland: det står inte för att något fungerar eller för att det fungerar bra. Men ordet är besläktat med fungera, funktionalitet och kan tolkas som fungerar lika bra som. – Jämför med kompatibilitet.

[programmering] [språktips] [ändrad 17 september 2021]

Dagens ord: 2022-06-06