icke-fungibel

(non-fungible) – inte utbytbar mot något annat av samma slag. Se fungibilitet. – Om du lämnar din jacka i garderoben på teatern vill du ha tillbaka samma jacka, inte en jacka som är av samma modell, färg och storlek, men som tillhör någon annan. Jackan är icke-fungibel. (För säljarna i klädaffären är det annorlunda.) Det som är icke‑fungibelt har särskiljande kännetecken och är ofta någons personliga tillhörighet. – Icke‑fungibla tokens (non‑fungible tokens, NFT) är sådana som ingår i en blockkedja, men som inte är utbytbara (till skillnad från pengar som bitcoin). Ett exempel är CryptoKitties. Bitcoins och andra kryptovalutor är fungibla (är utbytbara 1:1), precis som mynt och sedlar, men varje CryptoKitty är unik: om den köps eller säljs så kommer köpare och säljare överens om priset i varje enskilt fall. – Se också crypto art.

[blockkedjor] [ändrad 28 februari 2021]

Dagens ord: 2021-03-09