exemplar

(copy) – en av många identiska produkter, som böcker, tidningar, datorprogram. När man talar om exemplar är alla korrekta exemplar likvärdiga. – På svenska skiljer vi mellan termerna exemplar och kopia:

  • – En kopia är en mer eller mindre exakt avbildning, gjord i efterhand, av ett original (förlaga);
  • – Exemplar framställs normalt med något som inte liknar produkten: till exempel framställs tryckta böcker och tidningar med tryckplåtar.

– Engelska ”a copy of PC för alla betyder ”ett exemplar av PC för alla”. Om man på svenska säger ”en kopia av PC för alla” menar man något som man har gjort med en kopiator (eller ett plagiat). Motsvarande gäller för datorprogram. Ett exemplar av ett datorprogram är något som man har köpt eller skaffat på annat lovligt sätt (numera oftast: laddat ner från utvecklarens webbsidor). En ”kopia av programmet” har man framställt själv efter en förlaga. – Se också kopia. – Observera att det engelska ordet exemplar betyder föredöme – jämför med svenska exemplarisk.

[språktips] [ändrad 15 oktober 2018]