distribuerad överbelastningsattack

(distributed denial-of-service attack, DDoS attack) – över­be­last­nings­attack som genom­förs av många sam­verk­ande datorer. (Se dis­tri­bu­erad.) Genom att många datorer samtidigt angriper ett nätverk blir angreppet svårare att avvärja och även svårare att spåra. De in­blandade datorerna är ofta så kallade zombies som ingår i ett botnät. De har in­fek­te­rats av program som kan ligga vilande en lång tid innan de sätter igång attacken. Ägarna av dessa datorer har som regel ingen aning om att deras datorer med­verkar i en dis­tri­bu­erad över­be­last­nings­attack.

[attacker] [ändrad 11 december 2017]