distribuerad överbelastningsattack

(distributed denial-of-service attack, DDoS attack)överbelastningsattack som genom­förs av många samverkande datorer. (Se distribuerad.) Genom att många datorer samtidigt angriper ett nätverk blir angreppet svårare att avvärja och även svårare att spåra. De inblandade datorerna är ofta så kallade zombies som ingår i ett botnät. De har infekterats av program som kan ligga vilande en lång tid innan de sätter igång attacken. Ägarna av dessa datorer har som regel ingen aning om att deras datorer medverkar i en distribu­erad överbelastningsattack.

[attacker] [ändrad 11 december 2017]