Finney

planerad smart mobil som använder blockkedje-teknik för att skydda privat information. Den utvecklas av det brittisk-israeliska företaget Sirin Labs, och ska gräsrotsfinansieras med början i december 2017. Blockkedjan innebär kort sagt att alla Finney-telefoner ska bilda ett nätverk där telefonerna intygar varandras identitet och äktheten i digitala signaturer. Planerat pris för Finney är 999 dollar. – Se Sirin Labs webbsidor.

[blockkedjor] [mobilt] [15 december 2017]