we.trade

ett konsortium som ska använda distribuerade liggare (blockkedjor) i eko­no­miska transaktioner. Målgruppen är små och medelstora företag. we.trade använder tekniken Hyperledger fabric (hyperledger.org), utvecklad av Linux Foundation, i ett utförande från IBM. Konsortiet, som grundades i januari 2017, består i december 2017 av nio europeiska banker, däribland Nordea (se press­med­del­ande) samt IBM. we.trade hette först Digital trade chain, men namnet ändrades i oktober 2017. – Se we‑trade.com.

[betalningar] [blockkedjor] [organisationer] [5 december 2017]

Dagens ord: 2018-01-23