51-procentsattack

möjlig attack mot ett blockkedje-baserat nätverk (som bitcoin). – 51‑procentsattacker går till så att angriparen ansluter sig till nätverket och sedan på något sätt ser till att förfoga över mer än hälften av nätverkets beräkningskapacitet. Angriparen kan då rösta igenom en ändring av informationen i nätverket eller blockera transaktioner genom att vägra godkänna dem. (I själva verket är detta teoretiskt möjligt även om angriparen disponerar mindre än hälften av beräkningskapaciteten, men det är matematiskt osannolikt.) En 51‑procentsattack kan i praktiken bara påverka de senast skapade blocken i en blockkedja. – Bitcoin har hittills inte drabbats av någon 51‑procentsattack, men ett par andra, mindre kända, kryptovalutor har drabbats. – Säkerhetsåtgärden bevis på insats (proof of stake, PoS) försvårar 51‑procentsattacker. – På engelska: 51 percent attack.

[blockkedjor] [10 januari 2018]

Dagens ord: 2021-10-31