bredbandskoordinator

statlig tjänsteman som 2o15—2020 ska främja och samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Det ska finnas en bredbandskoordinator i varje län. På PTS finns en central för bredbandskoordinatorerna. – Se pressmeddelande från regeringen.

– In English: Broadband coordinators are Swedish officials working for the rollout of broadband services in Sweden during the period 2015–2020. There is one in each administrative district (län).  – For more summaries in English, please click here.

Skybender

ett hemlighetsfullt Google / Alphabet-projekt för trådlöst bredband från drönare. – Drönarna ska sända till markstationer med en frekvens på 28 gigahertz – med andra ord på millimeterbandet. Det är en mycket högre frekvens än 4g, vilket gör det möjligt att överföra flera gigabyte i sekunden. Nackdelen med så hög frekvens är att signalen har kort räckvidd, och stoppas av fysiska hinder, även om räckvidden blir längre när man sänder från himlen till markytan. Eventuellt kommer Google att behöva använda en speciell, energikrävande teknik, en fasstyrd antenn (phased array), för att öka räckvidden. – Projektet, som är en fortsättning på Project Titan, blev känt i början av 2016, och försöksverksamhet pågick då i New Mexico. – Se artikel i The Guardian (länk). – Läs också om Project Loon.

[bredband] [flyg] [ändrad 21 mars 2018]

Dig.2020

Västernorrlands läns satsning på att minst 90 procent av hushållen och företagen i länet ska ha bredband med minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Det ansluter till regeringens bredbandsmål. – Se länsstyrelsens webbsidor (länk).

[bredband] [it-politik] [ändrad 4 juni 2018]

MMDS

multichannel multiport distribution services – teknik för dataöverföring med radio (radiolänk) mellan fasta punkter i båda riktningarna. MMDS på­min­ner om vanlig rundradio: en sändare i en hög mast sänder till abonnenter i ett om­råde med några tiotal kilometers radie. Frekvensen är några giga­hertz. Abonnenterna har parabolantenner och kan sända data till bas­stationen för vidare befordran. Det krävs fri sikt mellan sändare och mottagare. MMDS är ett enkelt och billigt sätt att lösa problemet med ”de sista hundra metrarna” i bred­bands­nät. Det har varit i bruk sedan 1990-talet och används fortfarande i glest befolkade områden i fattiga länder, men har lagts ner bland annat i Irland. Konkurrenten LMDS ger bättre prestanda.

[bredband] [förkortningar på M] [trådlöst] [ändrad 7 november 2017]