bredbandsgaranti

rätt för alla svenska hushåll och företag att ha bredband på minst tio megabit per sekund. Garantin infördes av regeringen, och gäller från den 1 mars 2018. Hushåll och företag som saknar bredband, eller har bredband med för låg kapacitet, har rätt att få bredbandsanslutning för högst 5 000 kronor. Blir kostnaden högre än 5 000 kronor skjuter staten till mellanskillnaden. Bredbandsgarantin administreras av PTS. – Se pressmeddelande från regeringen.

[bredband] [13 mars 2018]

bredbandskoordinator

statlig tjänsteman som 2o15—2020 ska främja och samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Det ska finnas en bredbandskoordinator i varje län. På PTS finns en central för bredbandskoordinatorerna. – Se pressmeddelande från regeringen och Bredbandsforums webbsidor.

– In English: Broadband coordinators are Swedish officials working for the rollout of broadband services in Sweden during the period 2015–2020. There is one in each administrative district (län).  – For more summaries in English, please click here.

[bredband] [it-politik] [myndigheter] [ändrad 16 oktober 2019]

Skybender

ett hemlighetsfullt Google / Alphabet-projekt för trådlöst bredband från drönare. – Drönarna ska sända till markstationer med en frekvens på 28 gigahertz – med andra ord på millimeterbandet. Det är en mycket högre frekvens än 4g, vilket gör det möjligt att överföra flera gigabyte i sekunden. Nackdelen med så hög frekvens är att signalen har kort räckvidd, och stoppas av fysiska hinder, även om räckvidden blir längre när man sänder från himlen till markytan. Eventuellt kommer Google att behöva använda en speciell, energikrävande teknik, en fasstyrd antenn (phased array), för att öka räckvidden. – Projektet, som är en fortsättning på Project Titan, blev känt i början av 2016, och försöksverksamhet pågick då i New Mexico. – Se artikel i The Guardian (länk). – Läs också om Project Loon.

[bredband] [experimentell teknik] [flyg] [ändrad 21 mars 2018]

Dig.2020

Västernorrlands läns satsning på att minst 90 procent av hushållen och företagen i länet ska ha bredband med minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Det ansluter till regeringens bredbandsmål. – Se länsstyrelsens webbsidor (länk).

[bredband] [it-politik] [ändrad 4 juni 2018]

WiMAX

worldwide interoperability for microwave access – en standard för trådlöst bredband i större områden: en basstation betjänar många abonnenter enligt samma mönster som mobiltelefoni. Området kan vara till exempel en stadsdel. – Namnet WiMAX står inte för en bestämd specifikation, utan är en certifiering för utrustning som fungerar ihop. Detta sköts av organisationen WiMax Forum (wimaxforum.org). Wimax utvecklades som ett billigt accessnät för att förmedla datakommunikation, tv och telefoni till hushåll. Skillnaden mot mobiltelefoni var från början att man utgick från att abonnenterna inte flyttar på sig. Senare har det kommit mobilt WiMAX för bärbara datorer och för telefoner. – Tekniskt förutsätter WiMAX den tekniska standarden 802.16a. – Version 2 av WiMAX, WiMAX 2, uppfyller ITU:s krav på 4g. – Läs mer om WiMAX på wimaxforum.org. – Läs också om den sydkoreanska varianten WiBro och om super wi-fi.

[bredband] [trådlöst] [ändrad 20 september 2019]