MMDS

multichannel multiport distribution services – teknik för dataöverföring med radio (radiolänk) mellan fasta punkter i båda riktningarna. MMDS på­min­ner om vanlig rundradio: en sändare i en hög mast sänder till abonnenter i ett om­råde med några tiotal kilometers radie. Frekvensen är några giga­hertz. Abonnenterna har parabolantenner och kan sända data till bas­stationen för vidare befordran. Det krävs fri sikt mellan sändare och mottagare. MMDS är ett enkelt och billigt sätt att lösa problemet med ”de sista hundra metrarna” i bred­bands­nät. Det har varit i bruk sedan 1990-talet och används fortfarande i glest befolkade områden i fattiga länder, men har lagts ner bland annat i Irland. Konkurrenten LMDS ger bättre prestanda.

[bredband] [förkortningar på M] [trådlöst] [ändrad 7 november 2017]

LTE

  1. – Long term evolution – tekniken bakom 4g. – Se också LTE Advanced. – LTE är egent­ligen namnet på ett projekt för vidare­utveck­ling av 3g‑tekniken för mobil­tele­foni. Ett mål för projektet var att komma fram till 4g genom att vidareutveckla 3g-tek­niken. Operatör­erna skulle då slippa att bygga helt nya nät. Men den specifika­tion som först utveck­lades för LTE uppfyllde inte Internationella teleunionen­ ITU:s krav på 4g, så en ny standard, LTE Advanced, togs fram. När det talas om ”LTE” i tidningar och reklam är det oftast LTE Advanced som avses. – LTE i dess ursprung­liga form ger en överförings­takt på 100 megabit per sekund. Andra egen­skaper är snabb uppkoppling, sänkta kostnader och låg energi­förbruk­ning. Tekniken var från början inte avsedd för röst­samtal, utan för data, men se VoLTE (voice over LTE). – Long term evolution är ett projekt inom samarbets­gruppen 3gpp. – Läs mer på projektets webb­plats här;
  2. – se line terminal equipment.

[datakommunikation] [förkortningar på L] [mobilt] [standarder] [ändrad 4 maj 2017]

Aquila

  1. Bild av hur Aquila skulle kunna se ut. Som en ovanligt smal bumerang mot solnedgång.
    Skiss av drönaren Aquila.

    – ett obemannat solkraftsdrivet flygplan som ska ge trådlös internet­anslutning i områden där det saknas. Aquila har utvecklats av Face­book, och blev känt sommaren 2015. Ett exemplar provflögs i juli 2016. Till skillnad från andra obemannade flyg­plan, drönare, är Aquila mycket stort. Ving­bredden är 42 meter – som ett stort passa­gerar­plan. Men planet väger bara lite över 400 kg. Det ska flyga på mycket hög höjd, 20 000—–25 000 meter (passa­gerar­plan brukar flyga på 10 000 meters höjd), och beräknas därifrån kunna ge trådlös täckning i ett område med en dia­meter på ungefär 80 kilo­meter. Planet ska laddas upp med sol­energi under dagen och går då upp på högre höjd; på natten får det förlora höjd för att spara energi. Men det behöver i princip aldrig landa. –– Aquila ingår i Face­books projekt internet.org (info.internet.org). – Jäm­för med Googles Project Loon;

  2. – ett system för utveckling av produkter för sakernas inter­net, se aquila.io (bara på spanska).

– Ordet: Aquila är latin för ’örn’.

[flyg] [internet] [sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 24 september 2018]

XDSL

sammanfattande beteckning på DSL, digital subscriber line, av alla slag. X:et står för ’’okänd’’, eftersom det finns en hel familj av DSL-tekniker med för­­­kort­­­ningar som slutar på DSL.

[bredband] [förkortningar på X] [ändrad 23 juni 2017]