bredbandsgaranti

rätt för alla svenska hushåll och företag att ha bredband på minst tio megabit per sekund. – Bredbandsgarantin infördes av regeringen, och gäller från den 1 mars 2018. Hushåll och företag som saknar bredband, eller har bredband med för låg kapacitet, har rätt att få bredbandsanslutning för högst 5 000 kronor. Blir kostnaden högre än 5 000 kronor skjuter staten till mellanskillnaden. Bredbandsgarantin administreras av PTS. – Se pressmeddelande från regeringen (borttaget).

[bredband] [ändrad 22 december 2022]

Dagens ord: 2018-04-02