reply all

svar till alla eller svara alla – om e‑post: svaret ska gå till alla mottagare av med­del­andet som man svarar på. Alltså alla som står i fältet kopia till (cc). Detta är en in­struk­tion som finns i alla e‑post­pro­gram. – Om man av misstag skickar svar till alla, trots att det inte är lämpligt, kallas det för reply all‑haveri. – Se också leaky reply.

Ayyadurai, Shiva

amerikansk forskare som gör anspråk på att ha uppfunnit e‑post 1979. Han stämde 2016 webb­tid­ningen Gawker på 35 miljoner dollar för att ha skadat hans anseende efter att Gawker hade skrivit att Ayyadurai inte hade uppfunnit e‑post. Ayyadurai fick stöd av miljardären Peter Thiel. Det slut­a­de i november 2016 med en uppgörelse där Ayyadurai fick 750 000 dollar i skadestånd. – I januari 2017 stämde Ayyadurai webbtidningen Techdirt på 15 miljoner dollar för en serie artiklar som bestred Ayyadurais anspråk, se här. – Läs också om Ray Tomlinson†.

[e-post] [juridik] [ändrad 25 april 2017]

adress

(address) – inom it: beteckning på plats i minne eller nätverk. Adresser kan vara utformade för att vara lätta för människor att komma ihåg och skriva eller enbart anpassade för kommunikation mellan komponenter i datorer. Vanliga adresser är:

  • – minnesadresser
  • – nätverksadresser
  • ip-adresser
  • – e-postadresser
  • webbadresser (url:er)
  • – maskinadresser.

rätt att koppla ner

benämning på fransk lag som förbjuder företag att skicka e‑post till sina anställda utanför arbetstid. Lagen gäller bara för företag med 50 anställda eller mer. Det kan också finnas undantag, men bara efter överenskommelse. Lagen trädde i kraft vid nyåret 2016—2017. – På franska: le droit de la déconnexion.

[arbetsmarknad] [e-post] [lagar] [ändrad 31 december 2018]

smtp sts

föreslaget nytt utförande av e-post-protokollet* smtp med kryptering och certifikat. – Krypteringen är obligatorisk och gör att obehöriga som snappar upp meddelandet på vägen inte kan läsa det. Certifikaten gör att bara den rätta mottagaren kan ta emot mejlet. Om ett mejl styrs om till fel mottagare så stoppas mejlet och avsändaren får ett felmeddelande. – Sts står för strict transport security. – Smpt sts har utvecklats av bland andra Google*, Linkedin*, Microsoft* och Yahoo*. Förslaget (länk) lämnades in till internets tekniska ledningsgrupp IETF i mars 2016.

vitlista

(whitelist) – lista över sådant som ska släppas igenom utan granskning: e‑post från vissa avsändare, program som får köras, etcetera. – Vitlistning är alltså en omvändning av svartlistning, upprättande av listor över sådant som inte ska släppas igenom. (Det finns också grålistning, som inte är ett mellanting.) – I spamfilter är en vitlista en lista över avsändaradresser eller domäner: all e‑post från de avsändarna släpps förbi utan att innehållet analyseras av spamfiltret. E‑post från svartlistade avsändare kontrolleras inte heller av spamfiltret utan kastas i papperskorgen direkt. De meddelanden som når spamfiltret är alltså varken vitlistade eller svartlistade, och kontrolleras därför av spamfiltret.

[e-post] [spam] [ändrad 7 februari 2019]