inbox infinity

”inkorgsresignation” – filosofin att man ska acceptera att inkorgen med e‑post bara växer och växer. Man kommer helt enkelt inte att hinna bedöma alla mejl och besvara allt som bör besvaras. – Inbox infinity är en reaktion mot principen inbox zero, alltså att man ska ta itu med varje inkommande mejl på ett eller annat sätt. Detta anses vara ett slöseri med tid. – Se denna artikel från tidskriften The Atlantic.

[e-post] [16 januari 2019]