stil

i typografi: en komplett upp­sättning bokstäver, siffror och andra tecken i:

– Normal Helvetica 9 punkter är alltså en annan stil än normal Helvetica 10 punkter. Det är där­emot samma typ­snitt. – Nu­mera blandas termerna stil och typsnitt (på engelska type­face) ofta samman. – Läs mer i denna artikel från TNC†. – På engelska: font.

[typografi] [ändrad 7 maj 2019]