stil

i typografi: komplett upp­sättning bokstäver, siffror och andra tecken i ett be­stämt typ­snitt i en be­stämd stor­lek (till exempel 9 punkter) och i en be­stämd variant (normal, kursiv, halvfet etcetera). – Normal Times 9 punkter är alltså en annan stil än normal Times 10 punkter. Det är där­emot samma typ­snitt. – Nu­mera blandas termerna stil (på engelska font) och typ­snitt (på engelska type­face) ofta samman. – –Läs mer i denna artikel från TNC. –– På engelska: font.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]