inbox zero

principen att inkorgen för e-post ska hållas tom. – Inbox zero är en princip som har formulerats av amerikanen Merlin Mann (merlinmann.com). Han föreslår att man ska gå igenom inkorgen vid bestämda tidpunkter varje dag, men ha e-postklienten stängd resten av tiden. Varje mejl ska hanteras på ett av dessa sätt:

  • – radera;
  • – delegera;
  • – besvara (om det kan göras på mindre än två minuter);
  • – senarelägg (om det kommer att ta mer än två minuter att besvara mejlet, flytta det till en särskild mapp som du tar itu med senare under dagen) samt:
  • – åtgärda.

– Som motreaktion finns principen inbox infinity.

[e-post] [ändrad 18 september 2021]