e-postintrång

olovlig användning av någon annans e‑postkonto. Det förekommer i brott som vd‑bedrägerier. Det förekommer också att brottslingarna lyckas skapa ett nytt e‑postkonto, knutet till ett företag eller myndighet, men med ett påhittat användarnamn. Sådana konton används sedan för bedrägerier, till exempel falska fakturor. Även privatpersoner kan drabbas av e‑postintrång. (Att sätta en falsk avsändare på utgående e‑post är enkelt, men e‑postintrång förutsätter också att brottslingen kan logga in på e‑postkontot med användarnamn och lösenord och läsa svaren.) – På engelska: email compromise eller business email compromise, BEC.

[dataintrång] [e-post] [it-brott] [12 mars 2019]

Guccifer

signatur för den rumänska hackaren Marcel Lazăr Lehel. Han blev känd 2013 då han gjorde dataintrång hos flera högt uppsatta personer i USA och spred informationen som han kom över. Lehel saknar djupare kunskaper om it och arbetade med mycket enkel utrustning. Han är dömd till fängelsestraff i både Rumänien och USA – Guccifer är en sammandragning av varumärket Gucci och Lucifer. – Se också Guccifer 2.0.

[hackare] [signaturer] [ändrad 8 november 2016]

Peace_of_mind

eller bara Peacepseudonym för den person som 2016 bjöd ut miljoner lösenord till LinkedIn, Myspace och Tumblr till försäljning. Försäljningen skedde på TheRealDeal, en marknadsplats på den hemliga delen av webben, Darknet. Det är fortfarande okänt vem Peace_of_mind egentligen är. – Tidskriften Wired fick i juni 2016 en intervju med en person som påstod sig vara Peace_of_mind, men fick inga bevis för att det verkligen var rätt person.

[dataläckor] [hackare] [it-brott] [mörka webben] [pseudonymer] [ändrad 4 september 2019]

Love, Lauri

(1985) – en finsk-brittisk hackare som hotas av utlämning från Storbritannien till USA. – Lauri Love greps 2013 av brittisk polis, anklagad av USA för att ha deltagit i stora dataintrång mot rymdflygstyrelsen NASA, amerikanska armén och amerikanska centralbanken Federal reserve. Det påstods att Lauri Love ingick i gruppen Anonymous. Han släpptes snabbt och har inte åtalats för något i Storbritannien. Däremot har USA begärt Lauri Love utlämnad, och den begäran kvarstår. I USA riskerar han ett långt fängelsestraff. – Lauri Loves datorer och mobiltelefoner togs i beslag när han häktades. Brittiska polisen har vägrat att lämna tillbaka dem om inte Love ger dem krypterings­nycklar som ska överlämnas till USA så att amerikansk polis kan gå igenom innehållet på datorerna. Love har vägrat. I maj 2016 beslöt en domare att Love inte behöver lämna ut krypteringsnycklarna. I februari 2018 fastställde en brittisk domare att Love inte kunde utlämnas till USA på grund av hans hälsotillstånd. USA har kommit med förslag om hur Love ska kunna utlämnas till USA utan att hans hälsotillstånd försämras. – Se kampanjsidan freelauri.com.

[hackare] [personer] [ändrad 19 december 2019]

smygavläsning

(på engelska skimming, försvenskat till skimning, även: kortskimning) – olovlig avläsning av de data som överförs vid trådlös betalning med kontokort. Det görs i syfte att begå kontokortsbedrägeri. (Se NFC och blippa.) Från början står skimming för olovlig avläsning av informationen på kontokorts magnetremsa. Det räknas i lagen som datorbedräg­eri. – Engelska to skim kan också betyda att skumma igenom text, att skumma mjölk (eller andra vätskor), även: att stjäla ur kassan. – Jäm­för med det lagliga swipe (dra).

[it-säkerhet] [juridik] [ändrad 13 september 2020]

Blackshades

ett infiltrationsprogram som gör att angriparen kan fjärrstyra den angripna datorn. – Angriparen kan sabotera datorn, använda den för angrepp på tredje part eller göra så att datorn inte fungerar. Angriparen kan också begära lösensumma för att göra datorn an­vänd­bar igen (se gisslanattack). – Black­shades är en trojansk häst som fram till maj 2014 fanns att köpa på nätet. Handeln med Blackshades uppges ha dragit in 2,3 miljoner kronor under fyra år. Vid en sam­ordnad razzia i många länder den 19 maj 2014 greps 97 personer som miss­tänktes för att ha varit inblandade i spridningen och använd­ningen av Blackshades. Webb­platsen som sålde Blackshades stängdes. – Redan 2013 greps i Moldavien de två personer, därav en svensk, som påstås vara grundarna av Black­shades. Svensken utlämna­des till USA där han 2015 dömdes till fyra år och nio månaders fängelse för spridning av skadliga program. – Black­shades är också känt som W.32 Shadesrat.

[it-brott] [skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]

Dread Pirate Roberts

påstådd pseudonym för Ross William Ulbricht, som sägs ha stått bakom den hemliga och olagliga e‑handels­­sajten Silk Road†. Ulbricht har inte medgett att han är Dread Pirate Roberts. – Ulbricht greps av FBI den 2 oktober 2013 efter omfattande spaningsarbete. Han dömdes i maj 2015 till livstids fängelse utan möjlig­het till nåd. Han ska också betala 138 miljoner dollar i skadestånd. Ul­brichts försvarare hävdar att åklagaren har undanhållit försvaret information om att den amerikanska narkotikapolisen DEA hade varit inblandad i Silk Road. Två DEA‑agenter har dömts till fängelse för brott i samband med utredningen. – Domen överklagades och överklagandet togs upp i början av 2016, men det avslogs den 31 maj 2017. – Filmen Deep Web från 2015 handlar om fallet, se IMDb (länk). – Namnet: Dread Pirate Roberts var en figur i filmen The Princess Bride från 1987. På svenska: Fruktade piraten Roberts i filmen Bleka dödens minut, se IMDb (länk).

[it-relaterad brottslighet] [mörka webben] [personer] [pseudonymer] [spelfilmer] [ändrad 30 november 2020]

cyberbrott

brott som utförs med användning av dator och internet. – Sådana brott är bland annat olaga identitetsanvändning, dator­bedräg­eri och andra bedräge­rier som Nigeria­­brev, data­intrång och spridning av bilder på sexuella över­­grepp mot barn. En del brott är sabotage av it‑system, till exempel distribuerade över­belastnings­attacker och spridning av data­virus och liknande. – I stället för cyber­brott kan man tala om data­brott eller it‑brott. (Se också cyber.)

[it-brott] [ändrad 20 juni 2018]