homofon

(homophone) – ord som uttalas likadant som ett annat ord. Kol och kål är homo­foner. – Homofoner behöver alltså inte stavas likadant. Egenskapen kallas för homofoni (homophony). Orden är homofona (homophonous).

  • – Ord som både stavas och uttalas likadant kallas för homonymer.
  • – Om två ord stavas likadant, men uttalas olika, kallas de på engelska för heterophones, på svenska heterofoner, till exempel hov (på häst) och hov (kungligt hushåll).

– Av grekiska homo – likadan, och phonos – ljud. – Se också homofon kryptering samt homo­graf. – Bredvidläsning: Läs om läraren som fick sparken från en språkskola för att han skrev om homofoner på sin blogg (se länk).

[dumhet] [kuriosa] [språk] [ändrad 8 september 2019]

clbuttic

superpryd omskrivning av classic – beteckning på idiotiska försök att ersätta fula ord med mindre fula ord: en oge­nom­tänkt sök / ersätt har bytt ut ass i classic mot butt. – Andra klbut­tiska exempel är när löparen Tyson Gay blev Tyson Homosexual och när the American constitution blev the American consbreastution. – Se artikel i Daily Telegraph: länk. – Läs också om apyware, the Cupertino effect och Scunthorpeproblemet.

[fel] [kuriosa] [språkteknik] [ändrad 27 maj 2020]

Swelung, Anna

även: Anna Swelund – en icke existerande person som figurerar i ett falskt kedje­brev om gratis­utdelning av mobil­tele­foner från Ericsson (som inte har sålt mobil­telefoner sedan 2001). Kedje­brevet är en bluff, och Ericsson har inte, och har aldrig haft, någon anställd med det namnet.

[bluff och båg] [fiktiva personer] [ändrad 2 november 2017]

Hanlons rakkniv

(Hanlon’s razor)”Förklara aldrig någonting med ill­vilja om dumhet räcker som för­kla­ring.” – Namnet: Upphovsperson påstås vara en Robert Hanlon, men det är oklart vilken Robert Hanlon; even­tu­ellt formulerades lagen i själva verket av för­fat­ta­ren Robert Hein­lein – mer om det i Wikipedia. – Ordet rakkniv anspelar på Ockhams rak­kniv, upp­kallad efter den medel­tida engelska filo­sofen William av Ockham (se Wiki­pedia): krångla inte till det i onödan eller, som William uttryckte det: ”antalet stor­heter bör inte ökas mer än vad som är nöd­vän­digt”.

[dumhet] [lagar] [ändrad 17 oktober 2019]

lamer

(engelska) – klåpare – en som inte vet hur man gör, eller inte bryr sig. Ordet kommer av lame i be­tydel­sen dålig, oduglig; ”tunn”. Stavas på svenska ibland lejmer.

  1. – klåpare som försöker sig på data­intrång, data­vandalism eller piratkopiering med misslyckas – en dålig hackare;
  2. – deltagare i datorspel (fler­användar­spel på internet) eller i en virtuell värld som irriterar andra genom sin okunskap och ovilja att lära sig. I synnerhet person som av­sikt­ligt provo­ce­rar andra genom att göra sig dummare än hon är;
  3. – allmän beteckning på illa omtyckta personer i dator­spel och virtuella världar.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 19 november 2018]