broadcast

sända radioprogram, tv-program eller med­delanden från en till många. – Se också broadcasting och cell broadcast. – Ordet: Broadcast betyder kasta brett (omkring sig), och användes från början om sådd. Det överfördes i Stor­britan­nien i början av 1920 på radio­sänd­ningar till all­män­heten. Svenska ordet rundradio och norska kring­kasting är inspirerade av broadcasting.

[elektronisk kommunikation] [radio och tv] [ändrad 5 mars 2018]