homonym

ord som stavas och uttalas likadant som ett annat ord, men som har en annan betydelse. – Exempel: eka (roddbåt) och eka (av eko). – Om ett ord har fått två eller flera klart åtskilda, men ändå besläktade betydelser talar man också om polysemi, till exempel trädets krona och kungens krona. – På engelska: homonym. – Se också homofon och homograf.

[språk] [ändrad 8 november 2019]