homofon

(homophone) – ord som uttalas likadant som ett annat ord. Kol och kål är homo­foner. – Homo­foner behöver alltså inte stavas likadant. Egen­skapen kallas för homofoni (homophony). Orden är homofona (homophonous). – Ord som både stavas och uttalas likadant kallas för homonymer. Om två ord stavas likadant, men uttalas olika, kallas de på engelska för hetero­phones, på svenska hetero­foner, till exempel hov (på häst) och hov (kungligt hushåll). – Av grekiska homo – likadan, och phonos – ljud. – Se också homo­fon kryptering samt homo­graf. – Bredvidläsning: Läs om läraren som fick sparken från en språk­skola för att han skrev om homo­foner på sin blogg (se länk).

[dumhet] [kuriosa] [språk] [ändrad 8 september 2019]

Dagens ord: 2014-08-08