homofon kryptering

(homophonic encryption)kryptering där enstaka tecken i klar­texten kan motsvaras av flera olika tecken i kryptotexten. Till exempel kan bokstaven S på ett slump­mässigt sätt kodas som flera olika tecken (fast alla de tecknen står för S). – Syftet med homofon kryp­te­ring är att försvåra forcering av krypterade meddelanden. Vissa bokstäver, som S, är nämligen vanligare än andra i skriven text, medan till exempel W och Q är ovanliga på svenska. Det kan ge en ledtråd åt den som försöker forcera kryptotexten. Det är därför önskvärt att göra alla tecken ungefär lika vanliga. Det gör man i homofon kryptering genom att ersätta S och andra vanliga bokstäver med flera olika tecken. Då jämnar man ut skill­na­derna mellan olika bok­stävers före­komst. Det gör det svårare att forcera krypto­texten. Man talar också om homofont chiffer (homo­phonic cipher). – Se också homo­fon.

[kryptering] [ändrad 7 november 2018]