homofon kryptering

kryptering där varje individuellt tecken i klartexten kan motsvaras av flera olika tecken i kryptotexten. Till exempel kan bokstaven S enligt ett slumpmässigt mönster kodas som flera olika tecken – fast alla de tecknen står för S. – Syftet med homofon kryp­te­ring är att försvåra forcering av krypterade meddelanden. Vissa bokstäver, som S, är nämligen vanligare än andra i text, medan till exempel W och Q är ovanliga på svenska. Det kan ge en ledtråd åt den som försöker forcera kryptotexten. Det är därför önskvärt att göra alla tecken ungefär lika vanliga. Det gör man i homofon kryptering genom att ersätta S och andra vanliga bokstäver med flera olika tecken. Då jämnar man ut skillna­derna mellan olika bokstävers före­komst. Det gör det svårare att forcera kryptotexten. – På engelska: homophonic encryption. Man talar också om homofont chiffer – homo­phonic cipher. – Se också homo­fon.

[kryptering] [ändrad 6 juli 2020]

Dagens ord: 2022-01-08