SMB

  1. – small and medium businesses – små och medelstora företag. – I USA definieras det ibland som företag med över 100 anställda men med under 500 miljoner dollar i årlig omsättning;
  2. server message block – ett kommunikationsprotokoll som används för att dela resurser som filer och skrivare mellan datorer i nätverk. Det används huvudsakligen av datorer med Windows som operativsystem, men utvecklades ursprungligen av IBM för PC-DOS. – Microsoft döpte redan 1996 om SMB till Common internet file system, förkortat CIFS, men benämningen SMB används fortfarande.

[datakommunikation] [företagstyper] [förkortningar på S] [ändrad 20 januari 2016]

second-party

(som i second-party developer, etcetera) – andra part, andraparts- – beteckning på fristående företag som genom överenskommelse med ett annat företag (first‑party) utvecklar och levererar komponenter, tillbehör, program eller annat till det företaget. När IBM lanserade PC:n var IBM förstapartsföretag och Microsoft, som levererade operativsystemet, var andrapartsföretag. – Jämför med tredjepart.

[företagstyper] [ändrad 27 juli 2021]

provider

leverantör – företag som tillhandahåller en viss vara eller tjänst åt andra företag eller åt privatpersoner. – Provider kan vara utbytbart mot supplier. Det finns en tendens att providers tillhandahåller tjänster och suppliers tillhandahåller saker, men det är inte alltid så. När det gäller datakommunikation ser man ibland att supplier är det företag som förser kunden med tjänsten, medan provider är ett annat företag som står för den tekniska driften. – Se också vendor (säljare).

[företagstyper] [ändrad 9 februari 2020]

OEM

(original equipment manufacturer) – företag som tillverkar något som ett annat företag säljer under eget varumärke; i synnerhet när det tillverkande företaget också har utvecklat produkten. Det tillverkande företaget kan sälja produkten under sitt eget varumärke samtidigt som ett annat företag säljer samma produkt (med kosmetiska ändringar) under sitt varumärke (white labeling). Exempel: Apples laserskrivare tillverkades i själva verket av Canon, som också sålde laserskrivare under sitt eget varumärke. Tillverkaren kan anpassa produkten till det beställande företagets önskemål. – OEM är alltså inte riktigt samma sak som legotillverkning, vilket innebär att tillverkningsföretaget får ritningarna (exakta specifikationer) av det företag som beställer produkten. – Förkortningen OEM används på ett inkonsekvent sätt: ibland står det för tillverkaren, ibland för säljföretaget. Det företag som ”OEM:ar” kan ibland vara tillverkaren, ibland säljföretaget. Om tillverkningsföretaget utvecklar produkten på uppdrag av det andra företaget talar man om original design manufacturing (ODM).

[företagstyper] [förkortningar på O] [innovation och produktion] [ändrad 17 augusti 2020]