tredjepart

  1. – beteckning på fristående företag som på eget initiativ utvecklar, tillverkar och säljer program, tillbehör, tjänster eller annat till ett annat företags (first‑party) produkter. – Skillnaden mellan tredjeparts och andraparts (second‑party) är att ett andrapartsföretag arbetar på uppdrag av huvudföretaget, vilket tredjepartföretag inte gör. – Tredjepartsföretags verksamhet är helt laglig och ofta uppmuntrad av förstapartsföretaget, utom i sådana fall där tredjepartsföretag gör intrång på patent eller annan upphovsrätt. – Läs också om piratdelar. – På engelska: third-party, som i third-party vendor, third-party developer;
  2. – i andra sammanhang: en tredje part som varken är användaren / kunden eller det företag eller den tjänst som användaren / kunden anlitar. Se till exempel tredjepartskaka.

– Även: tredje part.

[företagstyper] [ändrad 29 september 2021]