white labeling

vitskyltning, blankskyltning – det att ett företag tillhandahåller en komplett tjänst eller en produkt åt ett annat företag, som bara sätter sitt namn på den. Det säljande företaget kan tillhandahålla tjänsten som ett nyckelfärdigt program, eller drifta den åt kunden. – Se också OEM.

[företag och ekonomi] [produkter och tjänster] [ändrad 17 augusti 2020]