first-party

(first-party vendor, etcetera) – beteckning på det företag som levererar en produkt eller tjänst och sätter sitt namn på den. – Jämför med second-party och tredjepart.

[företagstyper] [ändrad 29 september 2021]