SMB

  1. – small and medium businesses – små och medelstora företag. – I USA definieras det ibland som företag med över 100 anställda men med under 500 miljoner dollar i årlig omsättning;
  2. server message block – ett kommunikationsprotokoll som används för att dela resurser som filer och skrivare mellan datorer i nätverk. Det används huvudsakligen av datorer med Windows som operativsystem, men utvecklades ursprungligen av IBM för PC-DOS. – Microsoft döpte redan 1996 om SMB till Common internet file system, förkortat CIFS, men benämningen SMB används fortfarande.

[datakommunikation] [företagstyper] [förkortningar på S] [ändrad 20 januari 2016]