original design manufacturer

(ODM) – företag som utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av andra företag, som sedan säljer dem under sitt eget varumärke. ODM är ett mellanting mellan legotillverkare och OEM. Ett ODM‑företag säljer inte produkter under sitt eget varumärke (i varje fall inte de produkter som det utvecklar åt andra). – Läs en förklaring på Evertiqs webbsidor.

[företagstyper] [innovation och produktion] [ändrad 14 maj 2020]