brushing

avsiktlig sändning av obeställda paket från postorderföretag till privatpersoner. – Brushing görs av säljare för att förbättra deras personliga försäljningssiffror. Paketen innehåller oftast saker av ringa värde, ibland ingenting alls. Mottagaren får ingen faktura. Ibland läggs beställningar av säljaren eller av någon annan på uppdrag av säljaren, men fortfarande med en ovetande tredje person som mottagare. Ibland registreras ingen beställning, bara leveransen. Postorderföretag brukar förbjuda och motarbeta brushing. – Eftersom mottagaren inte får någon faktura kan hon utan vidare behålla varan eller slänga den: problemet kan vara att mottagarens personuppgifter har kommit på avvägar. – Mer om brushing i Wikipedia. – Någon svensk term för brushing tycks inte finnas. Ordet har flera andra betydelser på engelska.

[bluff och båg] [handel] [1 november 2021]

Dagens ord: 2021-11-02