e-handel

(e-commerce)elektronisk handel – inköp och försäljning som helt eller delvis sker över internet. – Webben används som katalog och beställning görs med formulär på säljarens webbsidor. Ofta görs betalningen samtidigt som beställningen via internet, men det förekommer också att varan levereras mot postförskott eller med faktura. Om det som säljs är en datafil av något slag (musik, video, datorprogram) kan hela transaktionen – beställning, betalning och leverans till kund – ske över internet. Det kallas på engelska då ibland (sällan) för d‑commerce. – Benämningen e‑handel används både om handel mellan företag och privatkunder (B2C) och om handel mellan företag (B2B). – M‑handel är e‑handel med användning av mobiltelefoner. – Fler uttryck på e-.

[e-handel] [ändrad 1 december 2020]