e-handelsslakten

  1. – minskningen av e‑handel under 2022 och därefter. – Enligt uppgift gick då praktiskt taget alla e‑handelsföretag med förlust;
  2. – även: utslagningen av butiker på 2010‑talet och därefter, orsakad av växande e‑handel.

[e-handel] [24 mars 2023]

Dagens ord: 2023-04-05