FLAC

Free lossless audio codec – komprimerings­algo­ritm (kodek) och filformat för inspelad musik i digital form. Ger exakt kom­pri­me­ring, det vill säga att en musik­fil i FLAC-­format efter uppack­ning blir identisk med origi­nal­filen. FLAC är popu­lärt för klas­sisk musik och bland lyss­nare med höga krav på ljud­kva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC-projektets webbsidor. – FLAC är det ljud­format som an­vänds i musikspela­ren Pono.

[förkortningar på F] [musik] [ändrad 5 oktober 2018]

FSCONS

Free society conference and Nordic summit – årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS an­ordnas varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens är inställd. Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org.

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 13 januari 2018]

FRIACO

flat rate internet access call origination – (föråldrat) – internet­anslut­ning genom upp­ringd för­bind­else (modem) utan minut­avgifter, vare sig till inter­net­opera­tören eller till telefon­operatören. Abonnenten betalar bara en fast abon­ne­mangs­avgift. För­kort­ningen användes i Stor­britan­nien.

[förkortningar på F] [internet] [ändrad 2 november 2017]

FUSE

förkortning för Filesystem in userspace – program som man kan använda för att lägga upp filsystem i datorns användarutrymme (user space). Norm­alt körs filsystem i kärnutrymmet (kernel space), vilket innebär att den som vill köra ett eget filsystem måste programmera i operativ­systemets kärna. Det slipper man med FUSE. FUSE installeras som en modul i operativsystem av Unix-typ. Fuse finns för Linux, macOS, Open­Solaris† och FreeBSD. Läs mer på fuse.sourceforge.net. (Det engelska ordet fuse betyder ’stubin’.)

[filer] [förkortningar på F] [unix] [ändrad 5 juni 2017]