FISMA

Federal information security management act – ett amerikanskt regelverk för it‑system i statsförvaltningen (på federal nivå). – FISMA omfattar regler för godkännande av alla program som ska användas i statsförvaltningen. Dessa regler har fastställts av standardiseringsorganet NIST. FISMA regleras av en lag från 2002. – Läs mer på Department of homeland securitys webbsidor.

[förkortningar på F] [it-system] [ändrad 10 juni 2019]

Fido

  1. –  se Fidonet;
  2. – se FIDO Alliance;
  3. förkortning för Framework for interdisciplinary design optimization – ett nerlagt Nasa-projekt från 1990‑talet med syftet att underlätta samverkan mellan datorprogram skrivna för olika specialiteter. En kvarglömd beskrivning finns på denna länk;
  4. the Fido rover – förkortning för Field integrated design and operations – en prototyp till vandrande robot för utforskning av Mars yta. – Se denna länk.

[forskning] [förkortningar på F] [identifiering] [nätverk] [robotar] [rymden] [systemutveckling] [ändrad 4 juni 2018]