föregripande felkorrigering

i dataöverföring: rättelse av fel i meddelande hos mottagaren, alltså utan att mottagaren (mottagarens utrustning) begär omsändning. – Felet kan rättas därför att meddelandet innehåller redundant information, som kontrollsiffror. Ett pro­gram med felrättande kod kan därför både upptäcka felet och räkna ut hur det ska rättas. – Läs mer i Wikipedia. – På engelska: forward error correction, FEC.

[datakommunikation] [fel] [ändrad 27 september 2022]