föregripande felkorrigering

(forward error correction, FEC) – i dataöverföring: rättelse av fel i meddelande hos mot­tagaren, alltså utan att mottagaren (mottagarens utrustning) begär omsändning. – Felet kan rättas därför att meddelandet innehåller redundant information, som checksummor. Ett pro­gram med felrättande kod kan därför både upptäcka felet och räkna ut hur det ska rättas. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [fel] [ändrad 18 februari 2020]