Föreningen fri kultur och programvara

svensk förening som verkar för fri mjukvara och mot begränsningar av tillgång till konstnärliga och litterära verk. Förkortas FFKP. – Se ffkp.se.