American national standards institute

(ANSI) – amerikansk standardiseringsorganisation. – ANSI fastställer standarder inom många områden, inklusive data- och telekommunikation. ANSI är ingen myndighet, utan en samarbetsorganisation där många företag, men också federala myndigheter, medverkar. – Se ansi.org.

[organisationer] [standarder] [9 februari 2018]