FRIACO

flat rate internet access call origination – (föråldrat) – internet­anslut­ning genom upp­ringd för­bind­else (modem) utan minut­avgifter, vare sig till inter­net­opera­tören eller till telefon­operatören. Abonnenten betalar bara en fast abon­ne­mangs­avgift. För­kort­ningen användes i Stor­britan­nien.

[förkortningar på F] [internet] [ändrad 2 november 2017]

FUSE

förkortning för Filesystem in userspace – program som man kan använda för att lägga upp filsystem i datorns användarutrymme (user space). Normalt körs filsystem i kärnutrymmet (kernel space), vilket innebär att den som vill köra ett eget filsystem måste programmera i operativsystemets kärna. Det slipper man med FUSE. FUSE installeras som en modul i operativsystem av Unix‑typ. Fuse finns för Linux, macOS, Open­Solaris† och FreeBSD. – Läs mer på fuse.sourceforge.net. (Det engelska ordet fuse betyder stubin.)

[filer] [förkortningar på F] [unix] [ändrad 5 juni 2017]