FTE

förkortning för full‑time employment, full‑time employee, full‑time equivalent. – An­vänds om köpta tjänster där hel- eller del­tids­arvoderad inhyrd personal (konsulter) sköter arbetsupp­gifter åt uppdragsgivaren. – Full‑time equivalent – helårstjänst – syftar på att del­tids­tjänster räknas om till heltidstjänster (till exempel att två halvtider räknas som en heltid).

[arbetsmarknad] [förkortningar på F] [ändrad 24 mars 2021]

FTP

  1. – file transfer protocol – ett vanligt protokoll för att hämta och skicka filer från en dator till en annan genom internet. – FTP förut­sätter i grundutförande att användaren har behörighet att använda både den avsändande och den mottagande datorn, vilket innebär att man måste ha användarnamn och lösenord även för den dator som filen hämtas från. Men en vanlig variant, anonymous FTP, nöjer sig med att man loggar in som anonymous. – Läs också om SFTP och FTP/S;
  2. foiled twisted pair – se folieskärmad;
  3. FtP – se free-to-play.

[förkortningar på F] [internet] [spel] [ändrad 9 februari 2018]

FAST

  1. linear free ad supported streaming tvströmmande tv-sändningar med annonser som väljs ut för varje enskild kund. – FAST är så kallad tablå-tv, det vill säga att programmen sänds enligt ett schema med plats för reklamavbrott. Men olika tittare ser olika reklamsnuttar. Vilken reklam som ska visas för varje enskild tittare bestäms av ett datorprogram någon sekund innan reklamen visas. – Uttrycket FAST i denna betydelse myntades i USA i slutet av 2010-talet;
  2. – (fast active queue management scalable transmission control protocol) – ett proto­koll för snabb dataöverföring på internet. – FAST demonstrerades i slutet av 2002, och klarade då över åtta gigabit per sekund, vilket ska jämföras med den vanliga gränsen för bred­band som brukade sättas till två megabit per sekund. Tekniken hade utveck­lats av forskare vid Caltech. – Se denna sida, som dock inte tycks ha upp­daterats sedan 2007.

[experimentell teknik] [förkortningar på F] [inaktuellt] [internet] [marknadsföring] [radio och tv] [ändrad 30 oktober 2021]

FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – ett projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML‑format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org. – FOAF‑projektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i uppbyggnaden av den semantiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis” – den på­stådda källa som knyts till en vandrings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]

FUBAR

förkortning för fucked up beyond all recognition. – Förkortningen har använts i amerikansk militär sedan 1930‑talet, ibland i den mindre stötande formen fouled up…… Foobar och PHOBAR anspelar på fubar.

[förkortningar på F] [ändrad 5 januari 2018]

FWSE

famous web search engine – omskrivning för Google. – Den ironiska förkortningen kom i bruk när Googles advokater försökte hindra folk från att säga Google som generiskt ord för sökmotorer, till exempel i uttryck som att googla (även om det inte görs med just Google).

[förkortningar på F] [sökmotorer] [ändrad 17 september 2019]