KQML

förkortning för Knowl­edge query manipulation language – en föråldrad standard för interaktion mellan agenter, oberoende av programspråk och ope­ra­tiv­system. – KQML utarbetades i början 1990‑talet, och nådde aldrig någon större framgång. Det ingick i samma satsning på återanvändning av kunskap som Knowl­edge interchange format. – Trots att förkortningen slutar på ML har KQML inget med XML att göra. – Se denna be­skriv­ning (från 1994).

[förkortningar på K] [inaktuellt] [informationshantering] [programspråk] [ändrad 2 januari 202o]